Vissza a nyitólapra
Magyar Vendéglátók Ipartestülete 1991 óta

A történelmi múltra visszatekintő Magyar Vendéglátók Ipartestülete (MVI) 1991-ben alakult újjá, hogy az anno 1877-től Gundel János, majd Glück Frigyes elnökletével vezetett testület a megváltozott gazdasági viszonyokhoz alkalmazkodva tudja képviselni a magánvendéglátással foglalkozók érdekeit.

20 esztendővel ezelőtt, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének megalakulásakor az új kor új kihívásaitól is ösztönözve fogalmazódott meg egy közös értékektől és érdekektől erőssé kovácsolódó, történelmi előzményekkel és nemzetközi mintákkal bíró szervezet igénye.

„Attól a felismeréstől vezérelve, hogy csak közös összefogással tudunk valóságos erőt jelenteni, s így befolyással lenni sorsunk alakítására, hogy nem szenvedői, hanem formálói vagyunk magunk és gyermekeink jövőjének, s hogy a hagyományok és mesterségbeli tapasztalatok teszik teljessé szakmai és társadalmi érvényesülésünket, elhatároztuk, hogy szövetségre lépünk egymással egy olyan testület létrehozásában, amelyben a tagság nemcsak vállalkozói igazolványhoz, hanem a munka minőségéhez, és az emberi magatartáshoz is kötődik.

… a kormányzattal csak egy jelentős taglétszámú, kizárólag szakmai érdekeket szem előtt tartó szövetségen keresztül lehet eredményesen kommunikálni, hisz az csak csoportokkal tud tárgyalni, személyekkel nem.”


20 esztendővel ezelőtt, 1991-ben, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének megalakulásakor időtálló, ma is érvényes célok fogalmazódtak meg.

„Célunk, hogy közös erőfeszítéssel, nemes hagyományaink életre keltésével és szakmai - emberi magatartásunkkal elősegítsük tevékenységünk társadalmi megítélésének jobbítását, szakmai, gazdasági, társadalmi és szociális érdekeink hathatós védelmét, igényeink megfelelő figyelembevételét.”

A Magyar vendéglátók Ipartestületének feladatai mindezek természetes következményeként fogalmazódtak meg és épülnek egymásra. Így

„Tagjait a vendéglátás és a szálláshelyek működését érintő kérdésekben, jogszabályok megalkotásában, véleményezésében képviseli, egyedi és sajátos szakmai szempontjaikat érvényre juttatja, a helyi és a központi állami szervek előtt eldöntésre váró kérdések megoldását, jogszabályok megalkotását kezdeményezi.”
 

Az ipartestület munkájának főbb pillérei:

I.             Érdekvédelem

II.            Tájékoztatás és tanácsadás

III.           Oktatás, szakmai továbbképzés

IV.           Regionális Munka

 

ETIKAI KÓDEX

2013. május 29-én a Magyar Vendéglátók Ipartestületének éves közgyűlésén elfogadásra került a Vendéglátók Etikai Kódexe.

Az MVI tagsága kiemelten fontosnak tartja, hogy a szakmában tevékenykedők rendelkezzenek a megszerezhető és folyamatosan fejleszthető szakmai tudás mellett a szakmához szükséges alapvető emberi tulajdonságokkal is, melyek közül a legfontosabbnak a szakmai iránti alázatot tartják.

A Kódex a régi, hagyományos vendéglátós értékeket veszi alapul, kiegészítve a mai modern kor üzleti életének elvárásaival. Igyekszik összefoglalni azokat az alapelveket, elvárható viselkedési és üzleti normákat, melyek megkönnyítik az együttműködést, továbbá öregbítik a vendéglátós szakma méltán jó hírnevét.

A Kódex olyan alapvető szabályokra épít, melyeket még a századfordulón állított össze Tarján Vilmos, a New York irodalmi kávéház egykori vezetője.

Az Etikai Kódexet a tovább gombra kattintva olvashatják.

Tovább

Partnereink Partner - vendéglátás logóMaresz25Turizmus.comTrade Magazin
Copyright MVI • Magyar Vendéglátók Ipartestülete • Cím: Bp. 1138 Párkány utca 46. • Tel./Fax: +36 20 500 65 77 • Email: info@mvi.hu , monika.feher@mvi.hu • Adatkezelési Tájékoztató